Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/10/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hubert Dorna 1 wiceprzewodniczący
Ewa Kolan 0przewodniczący
Klaudia Kolanowska-Sroka członek
Daniel Kozubowski członek
Julian Mazurek członek
Roman Musiał członek
Rafał Prętkowski członek
Ryszard Rogala członek
Jarosław Łożyński członek