Wspólne posiedzenie Komisji stałych

Zakres działania i skład komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji stałych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-10-25 uchwałą nr LI/296/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hubert Dorna członek
Edward Doroba członek
Ewa Kolan członek
Klaudia Kolanowska-Sroka członek
Daniel Kozubowski członek
Rafał Litke członek
Julian Mazurek członek
Roman Musiał członek
Rafał Prętkowski członek
Ryszard Rogala członek
Wiesław Rybarczyk członek
Ryszard Skiba członek
Andrzej Szulc członek
Jarosław Łożyński członek