Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/9/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hubert Dorna członek
Wiesław Rybarczyk 0przewodniczący
Andrzej Szulc członek