Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/10/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edward Doroba członek
Klaudia Kolanowska-Sroka członek
Ryszard Rogala 1 wiceprzewodniczący
Ryszard Skiba członek
Andrzej Szulc 0przewodniczący
Jarosław Łożyński członek