Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Publiczny transport zbiorowy interpelacja Daniel Kozubowski 2024-05-07 2024-05-21
2 Piecza zastępcza zapytanie Ryszard Skiba 2024-05-23 2024-06-05
3 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepoełnosprawności zapytanie Daniel Kozubowski 2024-05-29 2024-06-10
4 Montaż lustra drogowego interpelacja Daniel Kozubowski 2024-06-05 2024-06-13
5 Personel Szpitala zapytanie Marek Jakóbczyk 2024-06-07 2024-06-21
6 Termin sesji zapytanie Daria Martyńska 2024-06-18 2024-06-21
7 Przeznaczenie budynku dawnego internatu na ul. Dworcowej w Międzychodzie zapytanie Daria Martyńska 2024-06-18