Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Protokół nr II.2024_23.05.2024 (PDF, 197.45Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-25 protokół
2 Uchwała.Projekt.2024-06-21 delegacja radnych - komisja bezpieczeństwa_uzupeł. (PDF, 223.68Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-20 projekt uchwały
3 opinia RIO do wn.kom.rewizyjnej (PDF, 153.11Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-20 informacja
4 sprawozdanie RS SP ZOZ (PDF, 1.64Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-20 sprawozdanie
5 Informacja ZP na 21.06.2024 (PDF, 1.39Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-18 informacja
6 uchwała Rady III_16_2024 - 21.06.2024_budżet II (PDF, 756.89Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-18 projekt uchwały
7 WPF III_15_2024_WPF II (PDF, 3.53Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-18 projekt uchwały
8 Uchwała.Projekt.2024-06-21 - zmieniająca_ rada społeczna sp zoz (PDF, 341.87Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-17 projekt uchwały
9 Uchwała.Projekt.2024-06-21 - zmiany w Statucie SPZOZ (PDF, 334.80Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-17 projekt uchwały
10 sprawozdanie z dział. SP ZOZ 2023 (PDF, 405.15Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-17 sprawozdanie
11 9j. projekt uchwały_udzielenie absolutorium (PDF, 167.62Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
12 9i. projekt uchwały_zatwierdzenie sprawozdań (PDF, 169.12Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
13 8c. projekt uchwały_udzielenie wotum zaufania (PDF, 217.99Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
14 projekt uchwały_plan pracy kom. rolnictwa (PDF, 238.20Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
15 Uchwała.Projekt.2024-06-21 delegacja radnych - komisja bezpieczeństwa (PDF, 224.31Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
16 uchwała Rady III_16_2024 - 21.06.2024_budżet (PDF, 747.45Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
17 WPF III_15_2024 (PDF, 3.53Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
18 Uchwała.Projekt.2024-06-21 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 (PDF, 10.84Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-13 projekt uchwały
19 Bilans z wykonania budżetu JST 2023 r._ sprawozdanie finansowe (PDF, 138.59Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 informacja
20 9g. wn.kom.rewizyjnej (PDF, 377.10Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 informacja
21 9d. opinia kom. rewizyjnej (PDF, 6.00Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 informacja
22 9c. opinia RIO do sprawozdania z wyk.budż.2023 (PDF, 95.19Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 informacja
23 9b. informacja o stanie mienia powiatu na 31.12.2023r. (PDF, 1.45Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 informacja
24 9a. sprawozdanie z wyk.budż.powiatu 2023 (PDF, 28.21Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 sprawozdanie
25 9a. spraw. finansowe powiatu 2023 (PDF, 664.44Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 sprawozdanie
26 8a. raport 2023 (PDF, 1.42Mb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 sprawozdanie
27 projekt protokołu nr II.2024_23.05.2024 (PDF, 197.45Kb)
III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-06-11 projekt protokołu
28 Protokół nr I.2024_07.05.2024 (PDF, 228.73Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-27 protokół
29 Uchwała nr II/14/2024 zmieniająca Uchwałę nr LI/288/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej VII kadencji, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie (PDF, 269.62Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
30 Uchwała nr II/13/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 249.54Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
31 Uchwała nr II/12/2024 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu (PDF, 248.78Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
32 Uchwała nr II/11/2024 w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Powiatu używanego do celów służbowych przez radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 258.87Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
33 Uchwała nr II/10/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu (PDF, 275.80Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
34 Uchwała nr II/9/2024 w sprawie określenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Powiatu (PDF, 279.22Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
35 Uchwała nr II/8/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 188.36Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
36 Uchwała nr II/7/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 (PDF, 947.51Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-27 uchwała
37 składy komisji_ wypełniony skład1 (PDF, 235.96Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-23 projekt uchwały
38 Informacja ZP_skan (PDF, 1.11Mb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-22 informacja
39 Uchwała nr I/6/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (PDF, 186.60Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-22 uchwała
40 Uchwała nr I/5/2024 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 187.51Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-22 uchwała
41 Uchwała nr I/4/2024 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 184.45Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-22 uchwała
42 Uchwała nr I/3/2024 w sprawie wyboru Starosty Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 185.23Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-22 uchwała
43 Uchwała nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 186.14Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-22 uchwała
44 składy komisji_ wypełniony skład (PDF, 236.23Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-22 projekt uchwały
45 rodzaje komisji_ po uzupełnieniu (PDF, 237.22Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-22 projekt uchwały
46 komisja skarg_ wypełniony skład (PDF, 170.31Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-22 projekt uchwały
47 Uchwała.Projekt.2024-05-23_rada sp zoz (PDF, 342.03Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-20 projekt uchwały
48 Uchwała nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Międzychodzkiego (PDF, 185.50Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-17 uchwała
49 wynagrodzenie starosty (PDF, 222.12Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
50 delegowanie przew. (PDF, 221.48Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
51 kilometrówka (PDF, 229.63Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
52 składy komisji (PDF, 196.96Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
53 rodzaje komisji (PDF, 167.10Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
54 komisja skarg (PDF, 168.43Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
55 projekt uchwały_zmiana budżetu 2024 (PDF, 747.45Kb)
II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego
2024-05-16 projekt uchwały
56 projekt uchwały_zarząd (PDF, 167.75Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-07 projekt uchwały
57 projekt uchwały_wicestarosta (PDF, 166.88Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-07 projekt uchwały
58 projekt uchwały_starosta (PDF, 165.72Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-07 projekt uchwały
59 projekt uchwały_wiceprzewodniczący (PDF, 166.57Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-07 projekt uchwały
60 projekt uchwały_przewodniczący (PDF, 165.51Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-07 projekt uchwały
61 projekt uchwały_kom. rewizyjna (PDF, 164.85Kb)
I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego.
2024-05-07 projekt uchwały