Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
18-06-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ; ul. 17 Stycznia 143 ; 64-400 Międzychód

Porządek obrad

  • 1. Informacja inspektora RODO nt. zachowania tajemnicy danych w związku z wykonywaniem mandatu radnego.
  • 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok – wydanie opinii przez poszczególne komisje stałe Rady Powiatu.
  • 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w dniu 21.06.2024 r.
  • 4. Wolne głosy i wnioski.