Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego stała 2018-12-06 II/10/2018
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych stała 2018-12-06 II/10/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-06 II/8/2018
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2018-12-06 II/10/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-06 II/9/2018
Wspólne posiedzenie Komisji stałych stała 2018-10-25 LI/296/2018