Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Międzychodzki

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/10/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  • sprawy dotyczące budżetu: planowanie budżetu, opiniowanie zmian , nadzór nad realizacją budżetu, opiniowanie sprawozdań, zgłaszanie wniosków do budżetu , opiniowanie wniosków o zaciąganie kredytów i pożyczek,
  • sprawy mające wpływ na rozwój i gospodarkę: kierunki rozwoju powiatu,
  • inwestycje i remonty, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej ,
  • gospodarowanie mieniem powiatowym,
  • współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego działającymi na terenie powiatu.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hubert Dorna 1 wiceprzewodniczący
Wojciech Dyl członek
Ewa Kolan 0przewodniczący Forum Samorządowo - Ludowe Pojezierze
Klaudia Kolanowska-Sroka członek
Daniel Kozubowski członek
Julian Mazurek członek Forum Samorządowo - Ludowe Pojezierze
Roman Musiał członek
Rafał Prętkowski członek
Ryszard Rogala członek Forum Samorządowo - Ludowe Pojezierze
Jarosław Łożyński członek