Przejdź do treści

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 23-05-2024
 • Uchwała powołująca: II/9/2024
 • Zakres działania:

  Zakres działania:
  - sprawy dotyczące budżetu: planowanie budżetu, opiniowanie zmian , nadzór nad realizacją budżetu, opiniowanie sprawozdań, zgłaszanie wniosków do budżetu , opiniowanie wniosków o zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - sprawy mające wpływ na rozwój i gospodarkę: kierunki rozwoju powiatu,
  - inwestycje i remonty,  pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej ,
  - gospodarowanie mieniem powiatowym,
  - współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego działającymi
  na terenie  powiatu.
   


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Przemysław Góźdź przewodniczący KWW "WSPÓLNIE I ODPOWIEDZIALNIE"
2 Rafał Litke członek KWW "WSPÓLNIE I ODPOWIEDZIALNIE"
3 Krzysztof Bartkowiak członek KWW "WSPÓLNIE I ODPOWIEDZIALNIE"
4 Bartosz Cemborowski członek KKW KOALICJA OBYWATELSKA
5 Daniel Kozubowski członek KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
6 Witold Maciołek członek KWW WSPÓLNIE I ODPOWIEDZIALNIE
7 Ryszard Skiba członek KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
8 Elżbieta Śpiączka członek KKW KOALICJA OBYWATELSKA
9 Andrzej Zieliński członek KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE