Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Międzychodzki

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wojciech Dyl

Wojciech Dyl

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 189, przynależność: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIĘDZYCHODZIANIE

Status: powołany - 13.07.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego stała II/10/2018 członek
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego stała II/10/2018 i XXXVII/219/2022 z dnia 27.01.2022 (zmiana przewodniczącego) członek
Wspólne posiedzenie Komisji stałych stała LI/296/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-07-21 15:46:04 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027 XLII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się
2022-07-21 15:47:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XLII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się
2022-07-21 15:48:54 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XLII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-07-21 15:49:40 Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XLII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:30:01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2027 XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:35:06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:35:55 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:36:41 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2025” XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:39:29 Uchwała w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie międzychodzkim na lata 2022 - 2024" XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:40:19 Uchwała zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 14:41:23 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Międzychodzkiego XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-09-29 15:10:01 Uchwała w sprawie przekazania skargi XLIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego przeciw
2022-11-03 14:24:25 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2028 XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:25:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:26:15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:27:26 Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:28:13 Uchwała w sprawie Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2023 XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-03 14:29:08 Uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2023 roku XLIV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-30 15:03:21 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2028 Nadzwyczajna XLV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-11-30 15:06:53 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Nadzwyczajna XLV sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 14:30:10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023-2028 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:00:42 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się
2022-12-15 15:08:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:09:05 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:09:52 Uchwała w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2023 r. XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:10:56 Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 15:12:01 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Międzychód zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2022-12-15 14:59:33 Przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2023 dokonanej Uchwałą Nr 197/253/2022 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na rok 2023 XLVI sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:26:22 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028 XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:27:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:28:40 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:29:34 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 rok XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:30:29 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-01-19 14:31:16 Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego do partnerskiej współpracy z Powiatem Tatrzańskim XLVII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2023-02-16 15:01:11 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2023 – 2028 XLVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się
2023-02-16 15:05:10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 XLVIII sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymał się