Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Międzychodzki

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/10/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

 

 • szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz specjalne - podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
 • sprawy dotyczące wychowania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat,
 • kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
 • sport, kultura fizyczna i turystyka,
 • promocja powiatu,
 • pomoc społeczna w zakresie realizowanym przez PCPR,
 • polityka pro rodzinna,
 • wspieranie osób niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 • ochrona praw konsumenta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • promocja i ochrona zdrowia.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Klaudia Kolanowska-Sroka członek
Ryszard Rogala członek Forum Samorządowo - Ludowe Pojezierze
Ryszard Skiba członek
Andrzej Szulc 0przewodniczący Forum Samorządowo - Ludowe Pojezierze
Jarosław Łożyński członek