Przejdź do treści

Daria Martyńska

Zdjęcie: Daria Martyńska
Zdjęcie: Daria Martyńska

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 310
Przynależność
KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZA
Dyżury
czwartek: 13:00-14:30,
Kontakt d.martynska@powiat-miedzychodzki.pl

O sobie

Radna Daria Martyńska pełni dyżury w czwartki od godz.13.00 do 14.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (bud. B, p. II, pokój 222), po uprzednim umówieniu terminu i godziny spotkania z Biurem Rady, tel. 95 748 8742 lub poprzez kontakt mailowy: d.martynska@powiat-miedzychodzki.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-23
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych stała 2024-05-23

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Termin sesji zapytanie 2024-06-18 2024-06-21
2 Przeznaczenie budynku dawnego internatu na ul. Dworcowej w Międzychodzie zapytanie 2024-06-18

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 16:26:49 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego. za
2024-05-23 13:48:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:50:21 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:51:01 Uchwała w sprawie określenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:51:50 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:52:37 Uchwała w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Powiatu używanego do celów służbowych przez radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:53:11 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:53:38 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:54:37 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr LI/288/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej VII kadencji, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:46:01 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2023 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:50:05 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024 – 2032 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:51:31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:54:19 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XVI/95/2016 roku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:56:27 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr LI/288/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej VII kadencji, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:57:24 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Międzychodzkiego III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:58:45 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2024 roku III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 15:28:26 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymujący się
2024-06-21 16:21:13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 16:22:47 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymujący się