Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 23-05-2024
  • Uchwała powołująca: II/8/2024
  • Zakres działania:

    Komisja ma charakter kolegialnego ciała opiniodawczo-doradczego Rady w zakresie składanych przez uprawnione podmioty skarg, wniosków i petycji.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Daniel Kozubowski przewodniczący KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
2 Magdalena Jabłońska członek KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
3 Marek Jakóbczyk członek KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4 Daria Martyńska członek KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE POJEZIERZA
5 Emilia Matysiak-Żuchowska członek KWW "WSPÓLNIE I ODPOWIEDZIALNIE"
6 Wiesław Rybarczyk członek KWW MŁODOŚĆ I DOŚWIADCZENIE