Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Międzychodzki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/9/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady ma charakter kolegialnego ciała opiniodawczo-doradczego Rady w zakresie składanych przez uprawnione podmioty skarg, wniosków i petycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hubert Dorna członek
Wiesław Rybarczyk 0przewodniczący
Andrzej Szulc członek Forum Samorządowo - Ludowe Pojezierze