Przejdź do treści

Marek Jakóbczyk

Zdjęcie: Marek Jakóbczyk
Zdjęcie: Marek Jakóbczyk

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 435
Przynależność
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Dyżury
Kontakt m.jakobczyk@powiat-miedzychodzki.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-23
3 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-23

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 Personel Szpitala zapytanie 2024-06-07 2024-06-21

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 16:26:51 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego. za
2024-05-23 13:48:19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymujący się
2024-05-23 13:50:18 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:50:53 Uchwała w sprawie określenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:51:25 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:52:39 Uchwała w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Powiatu używanego do celów służbowych przez radnych Rady Powiatu Międzychodzkiego II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:53:09 Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-05-23 13:53:39 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Międzychodzkiego II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego przeciw
2024-05-23 13:54:36 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr LI/288/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej VII kadencji, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie II sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:44:54 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za rok 2023 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:50:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2024 – 2032 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:51:32 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:54:21 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XVI/95/2016 roku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:56:29 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr LI/288/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej VII kadencji, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 14:57:19 Uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Międzychodzkiego III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego przeciw
2024-06-21 14:58:42 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego na II półrocze 2024 roku III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego za
2024-06-21 15:28:17 Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymujący się
2024-06-21 16:21:12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymujący się
2024-06-21 16:22:47 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego za 2023 rok III sesja Rady Powiatu Międzychodzkiego wstrzymujący się